کتاب کلیله و دمنه جدید که به دست علیمحمد اویسی نوشته شده است. کلیله و دِمنه اثری می باشد که از اصل هندی که در زمان ساسانی به فارسی میانه ترجمه شده است. کلیله و دمنه نوشته ی بسیار جالب و پندآمیز می باشد که در آن حکایت‌های مختلف بسیاری از زبان حیوانات نقل شده‌است. اسم این کتاب از اسم دو شغال به اسمهای کلیله و دمنه گرفته شده‌ که جزو شخصیت های قصه می باشند. قسمت وسیعی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال داشته است. اصل داستان‌های آن در هند و در حدود سال‌های صد تا پانصد سال پیش از میلاد اتفاق افتاده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلیله و دمنه جدید تماس بگیرید

دانلود کتاب کلیله و دمنه جدید