کتاب پژوهشی در عشقنامه هلوئیز و آبلار که به دست جلال ستاری نوشته شده است. عشق شور انگیز آبلار دانشمند و متاله عاقلانه و جسور قرون وسطا و هلوئیز که دختر دانا و با کمالات که چندی شاگرد او بوده است اگر چه داستانی است حقیقی با برترین داستانهای عاشقانه ی دنیا همتایی می داشته و می کند.حقیقتی می باشد که به درستی به قصه و افسانه مانده است و می شود گفت به اسطوره ای تشکیل شده است.محدودیتها و منع کردن های نابجا و نامعقول سرنوشت بر سر مسیر عشقی انسانی و بی پیرایه سختی ها آفرید و آن را به داستان جنجالی و پر از حوادث تبدیل نمود و به تلخکامی و پریشانی و تیره روزی کشانیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پژوهشی در عشقنامه هلوئیز و آبلار تماس بگیرید

دانلود کتاب پژوهشی در عشقنامه هلوئیز و آبلار