کتاب هفتصد ترانه از ترانه های روستایی ایران که به دست حسین کوهی کرمانی نوشته شده است. بیا بادا ببر دستمال دستم به پیش دلبر شیدای مستم بگو دلبر سلامت میرسونه که من از کودکی دل ورتو بستم به پشت خونی دلبر رسیدم من از درد دلم اهی کشیدم همون خاکی که از کوشش تکیده به جای سرمه بر چشمم کشیدم

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هفتصد ترانه از ترانه های روستایی ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب هفتصد ترانه از ترانه های روستایی ایران