کتاب مقایسه بهرام گور در شاهنامه و هفت پیکر که به دست آرش حق زاده اقدم نوشته شده است.موردهایی مثل به جهان آمدن و مودکی و به سلطنت رسیدن او و نامه نگاشتن به دربار هند تمامی در تاریخ آمده می باشد ولی داستانهای دوازده گانه در شاهنامه و داستان هفت پیکر و نشستن بهرام در هفت روز هفته در جایی به اسم هفت گنبد در نوشته های تاریخی نیامده می باشد و هر زیبایی که در این رمانها می باشند مرهون ذوق و سلیقه فردوسی و نظامی است. بهرام گور پانزدهمین شاه سلسله ساسانی می باشد که مقابل دقت فردوسی و نظامی قرار گرفته می باشد.هریک از این دو شاعر بر پایه ی ذوق و سلیقه خود تغییراتی در شخصیت بهرام داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مقایسه بهرام گور در شاهنامه و هفت پیکر تماس بگیرید

دانلود کتاب مقایسه بهرام گور در شاهنامه و هفت پیکر