کتاب فرهنگ فارسی عمید که به دست استاد حسن عمید نوشته شده است.نویسنده حسن عمید در سال هزار و سیصد و سی و سه واژه‌نامه‌ای را به اسم فرهنگ نو منتشر نموده است. اما کامل‌ترین فرهنگ او که فرهنگ عمید اسم داشته و در سال هزار و سیصد و چهل و دو به انتشار رسید. فرهنگ عمید دفعات بسیار با شمارگان بالا به نشر رسیده‌است و فرهنگی کم و زیاد تکمیل و دوست داشتنی است و بنا به نظر بعضی از کارشناسان و ایراد گفتنی در آن پیدا نخواهد شد. از خصوصیات این کلمات می شود موردهای زیر را اسم نهاد و واژه‌های فارسی و لغات عربی و اروپایی و ترکی به کار رفته می باشد.در زبان فارسی و اصطلاحات ادبی و علمی که به دست حسن عمید نگاشه شده‌است. این واژه‌نامه اولین دفعه در سال هزار و سیصد و چهل و دو هجری خورشیدی با سرمایه ی کتابخانه ابن سینا منتشر شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرهنگ فارسی عمید تماس بگیرید

دانلود کتاب فرهنگ فارسی عمید