کتاب دست نوشته های یک کودک فهیم که به دست امیر مهدی زوله نوشته شده است.پدرم پس از سه ساعت و نیم که داخل توالت و حمام و دستشویی به خویش رسیدگی می نماید و با همان لباس و همان جوراب و آن قیافه جلوی ما می‌آید. خواهرم گفته است که وای خیلی خوب شدی و پدر گفت کودک با عقل. ولی من گفتم بابا که هیچ فرقی نکرده است. بابایم شرح داد که یک عقشولی قهرمان و هیچ هنگام تغییر نمی کند. بابایم راهی مسیر خود می شود. من هم می‌روم تا مراسم را به طور زنده تماشا کنم . بابایم داخل جمع شده و هیچ کس بلند نخواهد شد و بابایم گفت خواهش می‌کنم بفرمایید بنشینید .او پشت میکروفن می‌رود و من هم بغل او می‌ایستم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دست نوشته های یک کودک فهیم تماس بگیرید

دانلود کتاب دست نوشته های یک کودک فهیم