کتاب نیشخندها و ریشخندها که به دست صمد بهرنگی نوشته شده است.صمد بهرنگی مشهور به بهرنگ یکی از داستان‌نویسان و محقق و مترجم و شاعر معروفف ایرانی بود.او همچنان نوشته هایی درباره ی آموزش بی‌قاعده زبان فارسی در آذربایجان و بررسی هایی درباره ی ادبیات شفاهی آذربایجان همچنین نگاشته‌است.صمد در هزار و سیصد و هجده در محله ی چرنداب شهر تبریز متولد شده است. پدرش زهتاب بوده است.او در مهر همان سال معلم شد و تا آخر عمر در آذرشهر و ممقان و قاضی جهان و گوگان و آخی جهان در استان آذربایجان شرقی ایران که آن دوران روستا بودند درس داد .در مهر هزار و سیصد و سی و هفت واسه ی ادامهٔ تحصیل در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی به زمانه ی شبانه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز رفت و هم وقت با آموزگاری و تحصیلش را تا خرداد هزار و سیصد و چهل و یک و دریافت گواهی‌نامهٔ آخر تحصیلات ادامه داد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نیشخندها و ریشخندها تماس بگیرید

دانلود کتاب نیشخندها و ریشخندها