کتاب دیوان حافظ با شرح کامل ابیات که به دست ناهید فرشادمهر نوشته شده است. نوشته ی دیوان حافظ با توضیحات بسیار تکمیل ابیات و این توضیحات بر پایه و اساس مهم نسخه درست شده دکتر قاسم غنی و علامه محمد قزوینی تهیه و تنظیم شده می باشد .شرحیات و توضیحات هر غزل را در صفحه مقابل خواهید خواند.در این توضیحات بسیار بر معنی و مفهوم ظاهری هر بیت تکیه شده و از تفسایر عرفانی و یا توضیح ایهام های انجام شده و رفته پرهیز شده است تا مطالعه کننده غزل به فراخور درونیات خودش برداشتی مهم و خاص خود داشته باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان حافظ با شرح کامل ابیات تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان حافظ با شرح کامل ابیات