کتاب حلاج پارسی چه گفت که به دست استاد ابولقاسم پرتو نوشته شده است. او را سنگسار نمودند و جان از دست نداد و به گفتن اذکار مشغول شده است. مثله کردن ابوالمغیث عبدالله بن احمد بن ابی طاهر معروف به حسین بن منصور حلاج متولد شده دویست و چهل و چهار هجری از عارفان ایران در سدهٔ سوم و دهه اول قرن چهارم هجری‌ می باشد. حسین بن منصور حلاج از اساسی ترین صوفیان دوران خویش بوده است که در حالت سکر عرفانی به گفتن انا الحق پرداخته است.و متشرعین او را به جرم کفرگویی اول به قرمطی بودن متهم و پس از هشت سال اعدامش کردند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حلاج پارسی چه گفت تماس بگیرید

دانلود کتاب حلاج پارسی چه گفت