کتاب شرح نامه های حافظ شرح نامه های حافظ که به دست دکتر بهروز ثروتیان نوشته شده است. شاید در دید نخست و گوش فرا دادن خبر نامه های خواجه حافظ واسه ی بعضی باور نکردنی می باشد. هم اکنون که بعضی همچنان از اجتماعی و سیاسی می باشد. غزلیّات خواجه شیراز شگفت آور می شوند و اگر واسه ی یکی خواهند گفت همچنان یک غزل عاشقانه در فهم و درک زمینی آن در دیوان خواجه نمی باشد.بی شک سر جنباده بود. که محال می باشد من نخواهم پذیرفت مگر این بیت از حافظ نیست که می خواهد گفت و حریف عشق تو بوده ام.چو ماه نو بودی همچنان که ماه همه ی نظر دریغ نکرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شرح نامه های حافظ تماس بگیرید

دانلود کتاب شرح نامه های حافظ