کتاب جذبات الهیه که به دست شیخ اسدالله ایزد گشسب نوشته شده است.مقدمه این نوشته همچنان به قلم دانشمند گرامی آقای دکتر باستانی پاریزی است. این نوشته منتخبی می باشد از دیوان کبیر شمس که شامل توضیحات و حاشیه بوده است که هم اکنون نویسنده این اثر عارف واصل شیخ اسد الله ایزد گشسب در فصلی جدا به تفسیر شعرهای مولانا و تحقیق و پژوهش صنایع ادبی و ظرایف صوری و معنوی آن پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جذبات الهیه تماس بگیرید

دانلود کتاب جذبات الهیه