کتاب ۱۲۴۵ ضرب المثل فارسی که به دست امید ایران نوشته شده است. اثر ضرب المثلهای فارسی شامل موارد زیر بوده است و آب که سر بالا بره قورباغه ابعطا خواهند خواند. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب آب در هاون کوفتن و آب نمی بیند ولی کن شناگر قابلی می باشد و آب زیر پوستش افتاده است. با مطالعه ی این کتاب با موارد بسیار زیادی آشنا خواهید شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ۱۲۴۵ ضرب المثل فارسی تماس بگیرید

دانلود کتاب ۱۲۴۵ ضرب المثل فارسی