کتاب غزلیات سعدی که به دست شیخ مصلح الدین محمد سعدی شیرازی نوشته شده است. اثر غزل سعدی سخن عشق می باشد. صحبتی که نوای خوش و دل‌نواز آن در فضای فرهنگ و ادب فارسی جاودانه و ماندگار است.و به‌ یادگار خواهد ماند.این اثر در عین حالی که سبک شعری سعدی از قدرت تخیل و تصویرآفرینی در هم پیچیده و بالایی بهره می باشد و به طور شگفت‌ واری همچنان ساده و روان می باشد. سادگی و روانیی که شامل و زاییده روش موجز و نرم و آرام و دل‌نشین گفته شده ی اوست.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب غزلیات سعدی تماس بگیرید

دانلود کتاب غزلیات سعدی