کتاب مثنوی معنوی که به دست مولانا جلال‌الدین محمد بلخی نوشته شده است. در این اثر چهارصد و بیست و چهار داستان پی‌درپی به روش تمثیل داستان دشواری های آدم در مسیر رسیدن به خدا را بیان کرده است. هجده بیت نخست دفتر اول مثنوی معنوی به نی‌نامه شهرت دارد و چکیده‌ای از مفهوم شش دفتر است. مثنوی اسم شعری از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر و صوفی مشهور پارسی‌گو است. این اثر از بیست و شش هزار بیت و شش دفتر به وجود آمده است و یکی از معروفترین کتاب‌های ادبیات عرفانی قدیمی فارسی و حکمت فارسی بعد از اسلام می باشد . این اثر در قالب شعری مثنوی سروده شده‌ می باشد. که در حقیقت عنوان کتاب همچنان هستند. اگر چه پیش از مولوی شاعران گوناگونی مثل سنائی و عطار هم از قالب شعری مثنوی استفاده شده اند.اما مثنوی مولوی از سطح ادبی بسیار زیاد برخوردار می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مثنوی معنوی تماس بگیرید

دانلود کتاب مثنوی معنوی