آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده که توسط سید مهدی موسوی نوشته شده است.که با تعداد صفحات پنجاه و هفت عدد می باشد.و با زبان فارسی نگاشته شده است. نوشته هایی مانند عروض و قافیه ی دکتر شمیسا هم بسیار علمی می باشند تا آنکه کاربردی باشند. با معنی زیاد به درد آنهایی که تنها خواهان وزن و قافیه را در اندازه ی مقدماتی یاد گیرند و مشکلات وزنی خود را حل کنند و شعرش را برطرف نماید نمی خورد. بعد از این فعلا تصمیم گرفته ایم شیوه ی ساده ای را در چندین جلسه واسه ی آموزش مقدماتی عروض و قافیه امتحان نماییم . این کتاب کمک بسیار زیادی به شما در باب یادگیری وزن شعر انجام می دهد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش مقدماتی وزن به زبان ساده

 

برگرفته از سایت مای بوک