کتاب مخاطب خاص مخاطب عام که توسط فاطمه.ش شباهنگ نوشته شده و با زبان فارسی می باشد و تعداد صفحات صد و نود و سه است.محتوا رو می توان داخل هر زمینه ای گفته شود . همانند فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی است.این رمان حادثه ی بسیاری دارد و درگیر یه مسئله خاص نمی باشد. با وجود اینکه فایل پیش از حذف شده است که از هیجان و دوران تمام شده ی داستان کم شد. این رمان درمورد به سه خانواده ست که قومهای همن و داخل یه خونه زندگی می نمایند. گوینده رمان بسیار نقش تحقیق کننده زندگی باقی رو داره و هنگامی حادثه زندگی خویش داخل قصه گم خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مخاطب خاص مخاطب عام تماس بگیرید

دانلود کتاب مخاطب خاص مخاطب عام

 

برگرفته از سایت مای بوک