کتاب تلخک که توسط پیام بخشعلی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد و که تعداد صفحات آن بیست و دو عدد است. این اثر نمونه جمع شده کوچکی از شعرهای وجود داشته ی سپید پیام بخشعلی در سال هزار و سیصد و نود سه است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تلخک تماس بگیرید

دانلود کتاب تلخک

 

برگرفته از سایت مای بوک