کتاب حافظ شکن که توسط سید ابوالفضل برقعی نوشته و با ترجمه سید جمال الدین هروی انجام شده است.و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن ششصد و سه عدد است.در هر صورت موضوعاتی می باشد که حقیقت است و مردم بدان مبتلا شده اند. علامه ابوالفضل برقعی قمی همچنان این خطر را احسحس نموده است که دیوان حافظ موجب زیاد شدن بیکاری و تعطیلی اجتماع و رو آوردن به رباب و کباب و توهین به علم و علماء خواهد شد.برای آنکه کتاب حافظ شکن را به صورت رد بر دیوان حافظ سروده و پاسخ شعرهای او را به شعر داده می باشد و از حربة او بر ردش استفاده کرده است. لهذا بعید نیست که بعضی اوقات اشعار برقعی در فصاحت و بلاغت به پایة اشعار حافظ نخواهد رسد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حافظ شکن تماس بگیرید

دانلود کتاب حافظ شکن

 

برگرفته از سایت مای بوک