کتاب پندنامه عطار که توسط عطار نیشابوری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سی و دو عدد است. عطار نیشابوری یکی از عارفان و هم اکنون یکی از شاعرهای بلند اسم و سرشناس ادبیات فارسی در آخر سده ششم و اوایل سده هفتم است. کتاب پندنامه عطار با ستایش پروردگار شروع می شود و شاعر اول به گفتن نشانه های نیروی پروردگار پرداخته است و از پیامبرانی همانند نوح و لوط و ابراهیم صحبت به بین آورده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پندنامه عطار تماس بگیرید

دانلود کتاب پندنامه عطار

 

برگرفته از سایت مای بوک