کتاب راهنمای زبان جسم که توسط فریده یاسمین نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن نود و هفت عدد است.زبان جسم شاخه نوینی می باشد از علوم ارتباطات است که به گفته شدن و تعبیرهای جسمی و مصطلحات آن پرداخته است. این علم تلاش می کند تا ساختار های بیان غیرکلامی را مورد خواندن قرار گیرد. فرضیه بنیادین محققات این رشته بنا بر آن است که حرکات معنادار جسم پیش از کلام بروز و طاهر خواهد شد. نکات بسیار اساسی آن می باشد که این حرکت بیانگر آن دسته از معانی است که از تفکر گذر می کند . ولی بدین وسیله کلام بیان نخواهد شد. علم زبان جسم و حرکات ناخوداگاه آدمی را باز خوانی می کند

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهنمای زبان جسم تماس بگیرید

دانلود کتاب راهنمای زبان جسم

 

برگرفته از سایت مای بوک