کتاب چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد که توسط مهدی رضایی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و سی و سه عدد است.تمامی انسانها دیوانه می باشند. تنها انواع دیوانگی آن ها فرق می کرده است. شاید این حرفم کافی هست که دیگران متوجه شوند که خودم چقدر دیوانه می باشم. هر چند که دیگران تمامی آنها ترسیده اند که نکند به آنها بگویند دیوانه ولی من ترسی نداشته ام. حتا از دیوانگی خویش لذت هم برده اند. اگر احتیاج باشد روی کاغذ خواهم نوشت و پایش را امضا هم می نمایم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد تماس بگیرید

دانلود کتاب چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد

 

برگرفته از سایت مای بوک