کتاب پنجره ای رو به دریا که توسط زهرا خوش نظر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و یازده عدد است. همه ی کلمات برای نگاشتن اسمت کم است.اسم تو مهتاب همه ی شب های زمین و اسم تو نور آسمان ها و زمی و نام تو یعنی حیات و زندگی است.اسم تو روی سبزینه ی هر برگ و اسم تو روی سرخی هر گل نقش بسته می باشد.همه ی واژه ها از آن تو می باشد. اسم تو در قلب های عاشقانت مدام تکرار خواهد شد.اسم تو بارانی می باشد که از آسمان فرو باریده است و زمین از اسمت زنده شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پنجره ای رو به دریا تماس بگیرید

دانلود کتاب پنجره ای رو به دریا

 

برگرفته از سایت مای بوک