کتاب عاشقانه هایی از جنس همدردی که توسط الهه فاخته نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و چهل و شش عدد است. یکی وجود داشت و یکی وجود نداشت.غیر از خدا تنها عشق بود و قلب. من و تو باهم بودیم و پر از رویا و بسیار صدا و خیلی خاطره و بسیار حس و انقدر بسیار بود خنده هامون و گریه هامون و آن اندازه بسیار بود غصه هامون که تا بخودمون آمدیم دیدیم قلبهامون پر شده از من و تو. میگویند قلبهای بزرگ بسیار سختی خواهند کشید و گفته شده قلبهای بزرگ لیاقت بهترینها رو داشته اند.ولی انگار یادشان رفته است که اگه عشق بورزی و مهربونی نمایی هم قلبت بسیار بزرگ است و خیلی بزرگ خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عاشقانه هایی از جنس همدردی تماس بگیرید

دانلود کتاب عاشقانه هایی از جنس همدردی

 

برگرفته از سایت مای بوک