کتاب حرف های همسایه که توسط نیما یوشیج نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و شصت و چهار عدد است. کتاب حرفهای همسایه نمونه جمع آوری شده از یادداشت های نیما یوشیج به طور نامه می باشد که در آنها او ایده‌ها و تفکرات خود را درمورد شیوه و روش نوین شعر و شاعری و عنصرهای مهم و اساسی شعر آزادش شرح داده است.این نامه‌ها را نیما یوشیج داخل فاصله‌ی میان سالهای هزار و سیصد و هجده تا هزار و سیصد و سی و چهار نگاشته و آنها را با عناوین .حرفهای همسایه یا نامه به همسایه یا نامه‌های فنی مشخص نموده است

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حرف های همسایه تماس بگیرید

دانلود کتاب حرف های همسایه

 

برگرفته از سایت مای بوک