کتاب پانزده گفتار مجتبی مینوی که توسط مجتبی مینوی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن پانصد و پنجاه و هفت عدد است.در خصوصی چیستی و هستی این نوشته مجتبی مینوی داخل مقدمه ی نوشته ای اینگونه گفته است که در این اثر مقالاتی جمع و نشر کرده می باشم که به موجب معرفی نمودن بسیاری از نویسندگان و شعرای اروپا و باستثنای دوتن تمامی از انگلستان انشاء شده بود و در تحریر آنها زبان محاوره ی مردم تربیت یافته را انجام داده بودم. کتاب شگفت انگیز پانزده گفتار با اسم اساسی پانزده گفتار درمورد چندتن از رجال ادب اروپا از اومیروس تا برناردشا که به دست استاد سرشناس و بزرگ و ارجمند مجتبی مینوی به رشته ی تحریر درآمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پانزده گفتار مجتبی مینوی تماس بگیرید

دانلود کتاب پانزده گفتار مجتبی مینوی

 

برگرفته از سایت مای بوک