کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری که توسط عطار نیشابوری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن دویست و هشت عدد است.کار سرودن این مثنوی داخل قرن ششم هجری قمری آخر صورت گرفته است. ادبیات این مثنوی را میان چهار هزار و سیصد تا چهارصد و ششصد بیت دانسته شده است. از مثنوی‌های تمثیلی عرفان اسلامی به حساب می‌آید. مرحله و منازل در مسیر پیمودن و پیدا کردن عرفان با معنی شناختن رازهای هستی در منطق‌الطّیر عطار هفت منزل است.منطق الطیر یا مقامات‌ الطیور منظومه‌ای‌ می باشد از شاعران ایرانی گوی عطار نیشابوری که به زبان فارسی و در خصوص مثنوی در بحر رمل مسدس مقصور محذوف سروده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری تماس بگیرید

دانلود کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری

 

برگرفته از سایت مای بوک