کتاب هدف حیات و زندگی انسان که توسط زهرا خوش نظر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن چهل و شش عدد است.چه کسی است که داخل این جهان شامل هوش و استعداد و عقل معتدل باشد و این واقعیت را درک نموده است که در بین تمامی این جنجال و غوغایی که شنیده است صدای دیگری گم گشته است که می بایست آن را پیدا کنید و گوش به آن دهید.بخش های بسیاری وجود دارند که از روی پژوهش و آگاهی حس می نماید که گمشده ای دارند و به صورت جدی و قاطعانه واسه ی پیدا کردن آن می کنند.انسانهایی دیگری می باشند که این حس را به عللی خاموش می نمایند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هدف حیات و زندگی انسان تماس بگیرید

دانلود کتاب هدف حیات و زندگی انسان

 

برگرفته از سایت مای بوک