مجموعه کتابهای بانو الهه فاخته که توسط الهه فاخته نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سیصد و هشتاد و چهار صفحه است. نمونه ی جمع شده از پنج کتاب از بانو الهه فاخته که برگرفته از اشعار سپید و نیمایی و رمان و نوشته های کوتاه و دلنوشته با موضوعات عاشقانه و عارفانه و تنهایی و دلتنگی و غم که یک نوشته ی برگرفته از نیمی از قطعات کتاب به اسم کتاب گاهی مجموعا شش کتاب چاپ شده است از بانو الهه فاخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید مجموعه کتابهای بانو الهه فاخته تماس بگیرید

دانلود مجموعه کتابهای بانو الهه فاخته

 

برگرفته از سایت مای بوک