کتاب هندوانه با طعم خنده که توسط ناشناس نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و شش صفحه است.این اثر برگرفته از چند داستان کوتاه طنز به وجود آمده است.به طور حتمی این حرف مشهور را شنیده باشد که ھر زمان عصبانی شده اید یک لیوان آب بنوشید.در حال حاضر من نگارنده به شما می گویم که ھر زمان که دلتان اندوهگین بود و چشمتان خیس از گریه تکه ای ھندوانه میل نمایید و به شکرانه تمامی این نعمت ها که پروردگار به شما ارزانی داشته است به دیگران نیکی نمایید .منظور از دیگران نزدیکانتان نمی باشد بلکه منظور نزدیکان بعلاوه افراد غریبه هم هست.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هندوانه با طعم خنده تماس بگیرید.

دانلود کتاب هندوانه با طعم خنده

 

برگرفته از سایت مای بوک