کتاب طنز کمی تا قسمتی جدی که توسط پیام بخشعلی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و دو صفحه است. اثرهایی چون خواستگاری و انگار خدا هم شوخی اش گرفته بود و به همین سادگی و صدای خوش داستان هایی به صورت طنز کوتاه از پیام بخشعلی می باشند.هرچند در همه ی جهان کودکان بسیار زیادی از اثرات تخریب کننده و از بین برنده ی فقر و تهی دستی رنج بسیار می برند.اما ما به تنهایی نمی توانیم دست هر کدام را بگیرم و دست نوازش به تک تک آنها بکشیم. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طنز کمی تا قسمتی جدی تماس بگیرید

دانلود کتاب طنز کمی تا قسمتی جدی

.

برگرفته از سایت مای بوک