کتاب طنز گوسفند ها به بهشت نمی روند که توسط فرهاد ناجی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نود و هشت صفحه است. به دفعات واسه ی اینجانب رخ داده است که در مکان و جایی تا اینکه گفته ام این مسئله چه جالب است و بعد یک جوک تعریف کن. طنز نویس هم خواهد گفت که فقط واسه ی من. هم چنان این امر واسه ی برخی طنزپردازان بارها و بارها اتفاق افتاده است. علت آن هم مشخص می باشد که برای آنکه افراد کمتری از مردم تعریفشان از طنز این می باشد.اما به درستی که طنز به چه معناست . آیا هر مساله ای که خنده دار می باشد است. در آخر فرق میان طنز و جوک و سایر کلمات مترادف در چه پیزی است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طنز گوسفند ها به بهشت نمی روند تماس بگیرید.

دانلود کتاب طنز گوسفند ها به بهشت نمی روند

 

برگرفته از سایت مای بوک