کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین که توسط فلورانس اسکاول شین نوشته و با ترجمه ی لیلا رحمتی انجام گرفته است.که برگرفته از تعداد دویست و نود و هفت صفحه می باشد.فلورانس اسکاول شین یکی از تصویرگران مشهور کتاب و هنرمند آمریکایی می باشد. که از نیمه دوم زندگیش به فرقه اندیشه نو ملحق شد و اثرهایی در رواج دادن نظرات این فرقه نگاشت.او داخل یک خانواده‌ی قدیمی فیلادلفیایی متولد شده و سالهای زیادی در حکم نقاش و متافیزیسین و سخنرور اسمی پر سر و صدا و معروف داشت و با خدمات زیاد و مهم شفا دادن هزاران نفر از افراد را در باز شدن مشکلات و از میان بردن سختی های زندگیشان کمک کرد. او سالهای زیادی داخل نیویورک دانش الهی را درس می داد . انسانهای زیادی در کلاس هایش حاضر می شدند و از این روش و شیوه پیغام های معنویت را به عده ی زیادی از انسانها منتقل می کرد.هر آنچه انسانی احساس و یا به روشنی تصور نماید بر اندیشه و فکر نیمه هشیار اثر خواهد گذاشت و تک به تک در صحنه زندگی ظهور می کند.جز شک و ترس هیچ چیز نخواهد توانست بین انسان و وسیع ترین آرمانها یا خواسته ای دلش فاصله بیندازد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین تماس بگیرید.

دانلود کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین