کتاب مرزبان‌نامه که توسط سعدالدین وراوینی نوشته شده است.که با زبان فارسی چاپ گشته است.و دارای سیصد و پنجاه و چهار صفحه می باشد. کتاب مرزبان نامه آنگونه که می بینید اثری برگرفته از حکایت ها و تمثیلات و افسانه های شگفت آور و آموزنده می باشد. این نوشته یکی از کتابهای با ارزش فراوان در زبان فارسی است. که در نیمه اول قرن هفتم بین سال‌های ششصد و هفده تا ششصد و بیست و دو هجری قمری از زبان طبری باستان به زبان فارسی دری نگاشته شده است.خیلی از موردهای مرزبان نامه از اندازه ی نثر مصنوع متداول گذشته و به گونه ای شعر شده است. وراوینی بعد از سپری شدن یک سال پس از نخستین ترجمه مرزبان نامه یک دفعه دیگر اثر را از زبان مازندرانی به فارسی ترجمه کرد. این نوشته از حرفها و سخن و صحبت حیوانها و از روی اثر کلیله و دمنه نصرالله منشی نوشته شده‌است. در حقیقت نگارنده کتاب از طرف رمانهای غیرمستقیم و از زبان حیوانها حرفهای ناگفته را به پادشاه دوران خود می‌گوید. ظاهرا اثر اصلی در زمان اواخر قرن چهارم هجری با لهجه کهن طبرستانی در مازندران نگاشته شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرزبان‌نامه تماس بگیرید.

دانلود کتاب مرزبان‌نامه