کتاب ب‍رادر زن‍دگ‍ی‌ زی‍ب‍اس‍ت‌ که توسط ناظم حکمت نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای صد و نود و یک صفحه می باشد.ناظم حکمت ران از مشهورترین شاعرها و نمایشنامه‌نویسان ماهر کمونیست اهل لهستان در ترکیه بوده است.او در شهر سالونیکا که دومین شهر بزرگ یونان حال حاضر که در آن دوران یکی از امپراتوریهای عثمانی بوده است متولد شده می باشد. او از سن چهارده سالگی به شعر خواندن مشغول شد. و در سن نوزده سالگی بود که در مسافرت به شوروی از نزدیک با نسل تازه ی هنرمندان انقلابی آشنا شد.ناظم هم اکنون از شعرایی بود که کارهای هنری خود را کم و محدود نمی نمود. او با چاپ کردن شعرها و مقالات خود در بین جوانان مشهور شده و جوانان علاقه ی بخصوصی به او پیدا کرده بودند.در سال هزار و نهصد و بیست مصطفی کمال پاشا گروهی را به وجود آورد و در اندیشه ی نجات دادن میهن از دست غریبه ها و اشغال گران بود . تمام افرادی که عشق نجات دادن میهن خویش را در دل داشتند به سمت انقره می رفتند. در این سال ناظم هم اکنون که زندگی در استانبول و زیر سلطه بیگانگان بودن برایش بسیار سخت و تحمل ناگزیر شده بود به آناطولی سفر نمود. و در مسیر نخستین مرتبه ای بود که با سرنوشت بد زنها و کودکان گشنه و لخت و مریض وطن خود روبرو شد که آنرا هیچ وقت تا آخر عمر نتوانست از یاد ببرد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ب‍رادر زن‍دگ‍ی‌ زی‍ب‍اس‍ت‌ تماس بگیرید.

دانلود کتاب ب‍رادر زن‍دگ‍ی‌ زی‍ب‍اس‍ت‌