کتاب کلیات اسکندر نامه که توسط منوچهر خان حکیم نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای پنجاه و پنج صفحه می باشد.این نوشته را یکی از کاملترین و پر گونه ترین داستانهای عامیانه چند دوره و سده آخر به زبان فارسی می دانند. اسکندرنامه نقالی راه و شیوه ای از نثر خلق و خوی سرگذشت صفوی به نثر داستانی زمان قاجاری است. این نمونه توضیح احوالات فردی افسانه‌ای به اسم اسکندر بن داراب بن بهمن بن اسفندیار که روئین تن بوده می باشد. در حقیقت نگارنده تلاش کرده‌ که به شیوه ای داستان شاهنامه فردوسی را ادامه دهد. اسکندر این اثر با اسکندر مقدونی تفاوت بسیار دارد. این نوشته در ششصد و بیست و هفت صفحه به دست چاپخانه علی اکبر علمی در سال هزار و سیصد و بیست و هفت خورشیدی به انتشار رسیده است. در قسمتی از صفحه های شروع این اثر ذکر شده است.اسکندرنامه نگارش نقالی شیوه و مراحل از تکامل فن قصه پردازی را در دیار ما رقم زده است .آنگونه که دلاوران داستان را برخی اوقات می شود با ولگرد ماجراجو و تمام فن حریف اثرهای پیکارسک آخر قرون وسطای اروپا مقایسه نمود و همچنان می شود نمونه ی اسکندر نامه تحریر نقالی را از انواع هجویه نوشته های پهلوانی و تاریخی کهن نوشت که در برخی اوقات خاطر نشان از دن کیشوت می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلیات اسکندر نامه تماس بگیرید.

دانلود کتاب کلیات اسکندر نامه