اثر ترجمه منتخب کتاب مرآة الزمان که توسط ایرج افشار نوشته شده است.که دارای صد و بیست و یک صفحه می باشد.ایرج افشار درس خود را در ابتدایی داخل دبستان زرتشتیان و شاپور تجریش به آخر رساند. پس از مدتی به دبیرستان فیروز بهرام رفت و در سال هزار و سیصد و بیست و چهار مدارک دبیرستانی را در رشته ی ادبی گرفت . از سال هزار و سیصد و بیست و چهار تا بیست و هشت داخل دانشکده حقوق تهران در رشته ی قضایی درس خواند و رساله ی خویش را در زمان لیسانس حقوق با نام اقلیت‌ها در ایران عرضه کرد. وین دو هزار و هفت در سال هزار و سیصد و بیست و نه به‌عنوان یکی از معلمان داخل دبیرستان‌های تهران آغاز به درس دادن کرد. با انگیزه دادن های محمدتقی دانش‌ پژوه به شغل کتابداری پرداخته است. مجله ی فرهنگ ایران زمین را پایه گذاری نمود.از او داخل ایران به اسم پدر کتابشناسی ایران یاد می شود. ایرج افشار در روز چهارشنبه هجده اسفند هزار و سیصد و هشتاد و نه درون بیمارستان جم تهران از دنیا رفت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید ترجمه منتخب کتاب مرآة الزمان تماس بگیرید.

دانلود ترجمه منتخب کتاب مرآة الزمان