کتاب تصویرگری در غزلیات شمس که توسط سید حسین فاطمی نوشته شده است.که دارای سیصد و چهل صفحه می باشد. نگارنده اعتقاد دارد كه هر يك از ادبيات مولوی وهم انگیز زیاد از دنیای پر رمز و راز می باشد كه نگفتنی های بسیاری دارد و از خلال آنها می شود به همه ی جهان بينی عمیق شاعر را دید .به این موجب کلمات مختلف را از بيان شعرهای او انتخاب كرده و توضیح داده است . اثز فوق رستاه فوق لیسانس در زمینه ی زبان و ادبیات فارسی می باشد که در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش از آن دفاع نمودیم.اگر اندیشه و ذهن انسانی در سپری شدن عمر فسیل و منجمد و سفت نشود اندیشه ها و توضیحات و نظراتش در خصوص به مسئله های ذوقی و اندیشه ای علل خصوص شعر و ادب شعرا و ادبیات به هم متصل شده در سمت و مسیر کمال شکل گیری می کند و با دقت تر و گود و ژرفتر می شود.به صورت و شیوه ای که از نگاشتن سالهای قبل خویش و از نگاشتن هایش نخواهند توانست شاد باشد .از سمتی صحبت کردن از مولوی همچنان راحت نیست که خیلی سخت هم می باشد. برای خرید کتاب تصویرگری در غزلیات شمس به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تصویرگری در غزلیات شمس