کتاب اطاق آبی که توسط سهراب سپهری نوشته شده است.که دارای صد و سی صفحه می باشد. بر عکس هشت اثر که نمونه های شعرهای سهراب سپهری می باشند اثر اتاق آبی به نثر نوشته شده‌ است .و برگرفته از متونی درمورد خاطره ها و اتفاقات و علم و اندیشه های فیلسوفانه او از زمان بچگیش می‌باشد. این اثر واسه ی نخستین دفعه پس از فوت کردن سهراب سپهری و در سال هزار و سیصد و شصت و نه به انتشار رسیده است. در برخی از نشرهای اثر علل خصوص منابعی که در این نوشته از آن استفاده‌ گشته است .اثر اتاق آبی به همراه دو نگاشته ی دیگر با نام های معلم نقاشی ما و گفت‌وگو با استاد چاپ شده است.در درون ته باغ ما يك سرطويله بود. روی سرطويله يك اتاق وجود داشت. رنگش آبی بود. نامش را اتاق آبی گذاشته بودیم و آن را با این نام می خواندیم. سرطويله از سطح زمين پايين­تر بود. آن اندازه كه از در بالای آخورها سر و ­گردنمان دیده می شد. راهرویی كه به اتاق آبی متصل بود به آن چند پله می­خورد. اتاق آبی از مهربانی واقعیت خاك دور نبود. ما داخل اين اتاق زندگی خوب و خوشی می كرديم. برای خرید کتاب اطاق آبی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اطاق آبی