کتاب گذری و نظری در فرهنگ مردم که توسط سید ابوالقاسم انجوی شیرازی نوشته شده است.که دارای سیصد و هشتاد و دو صفحه می باشد.سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ‏مشهور به نجوا از تحقیق کنندگان ادبی ایران می باشد.او در سال هزار و سیصد خورشیدی داخل شیراز متولد شده است . پدر او سید خلیل معروف به صدرالعلما که نسب او به سیدالاسود طباطبایی رسیده است و مادر او خانم خدیجه کجوری نوه آیت‌الله حاج شیخ مهدی کجوری مازندرانی می باشد. انجوی درس های اولیه ی خویش را در داخل شهر شیراز شروع نموده و بعد به تهران سفر کرد و در یکی از دبیرستان های دارایی درس خویش را ادامه داد. او تا کسب نمودن لیسانس درس خود را خواند و پس از زمانی در سال هزار و سیصد و بیست و نه به کشور سوئیس رفت و درس خود را در رشته علوم سیاسی و اجتماعی داخل ژنو کامل کرد. پس از شهریور هزار و سیصد و بیست و منحل شدن حکومت رضاشاه انجوی به کارهای سیاسی روی آورد و از سال بیست و دو هم اکنون فعالیت‌های مطبوعاتی خویش را شروع نمود . او در دوران جوانی از فعالان سیاسی به شمار می رفت و مجله‌ای سیاسی با اسم آتشبار چاپ کرد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گذری و نظری در فرهنگ مردم تماس بگیرید.

دانلود کتاب گذری و نظری در فرهنگ مردم