کتاب فرهنگ ما شیرازیها که توسط ابوالقاسم فقیری نوشته شده است.که دارای صد و پنجاه و سه صفحه می باشد. ابوالقاسم فقیری یکی از روزنامه‌نگاران و نگارنده های مشهور و از چهره‌های به یاد ماندنی استان فارس می باشد . او برادر امین فقیری دیگر نگارنده اسم آشنای شیرازی است.او در سیزده اسفندماه هزار و سیصد و شانزده داخل محله ای لب آب شیراز به دنیا آمده است . فقیری درس خویش در زمینه ی ابتدایی را در مدرسه سنایی و کلاس ششم را در مدرسه زند و دوره دبیرستان را در مدرسه حاج قوام سپری نمود. فقیری داخل این مدرسه با پرویز خائفی یکی از شاعران مشهور شیرازی آشنا شده و انتشاراتی با اسم سقراط را در این زمان چاپ کرد. این اثر نمونه جمع آوری شده از مقالات ارتباط داشته با آداب و رسومات آدمهای شیراز به قلم ابوالقاسم فقیری جمع آوری شده است که از مطبوعات گوناگون از جمله انتقاد کننده های مردم و افراد داخل آنجا و طرز زندگی و احوالات ما شیرازیها و مراسمات ازدواج داخل آنجا و ترانه های عامه پسند شیراز که در ترانه های محلی ترانه های لری فارس و آش های فارس سیری در قبرستانهای شیراز و ترانه هایسراییده شده توسط مادران بهمراه چند داستان را انجام داده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرهنگ ما شیرازیها تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرهنگ ما شیرازیها