دانلود کتاب عالم آرای نادری

کتاب عالم آرای نادری که توسط محمد کاظم مروی وزیر مرد نوشته شده است.که دارای چهارصد و چهل صفحه می باشد.

اثر عالم ارای نادری نگاشته ای آموزنده از محمد کاظم وزیر مرو که یکی از کاملترین زندگی نامه های نادر شاه افشار و تاریخ اتفاقات و حوادث سرنوشت و زمان او می باشد.

این اثر تصحیح شده و با مقدمات و شرح و حواشی فهرستها دکتر محمد امین ریاحی به دست انتشارات زوار در سال هزار و سیصد و شصت و سه در سه جلد با جنس گالینگور منتشر شده است.

که در زمان نیم قرن اخیر اسم و شهرت بسیار زیاد او در دنیای اندیشه ها پیدا کرده است.

این اثر ایینه حال و احوال و اتفاقات ایران در دوره ی دو قرن و نیم قبل و گفتن اندوه ها و شادیهای انسانها آن زمان و دوران ایران است.و اهل فکر و اندیشه و تفکرات در جای جای سطور عبرت دهنده ی رویدادهای بعدی را هم خواهند دید .

نویسنده از افراد ساده و عادی دوران خویش بوده و اثر نوشته ی خویش را به زبان بسیار ساده و بی پروا و زبان محاوره دوره ی خود نگاشته که هیچ تفاوتی با زبان صحبت امروزی ما نداشته است.

برای خرید کتاب عالم آرای نادری به لینک موجود مراجعه نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 دانلود کتاب عالم آرای نادری جلد اول

دانلود کتاب عالم آرای نادری جلد دوم

دانلود کتاب عالم آرای نادری جلد سوم