کتاب عالم آرای نادری که توسط محمد کاظم مروی وزیر مرد نوشته شده است.که دارای چهارصد و چهل صفحه می باشد. اثر عالم ارای نادری نگاشته ای آموزنده از محمد کاظم وزیر مرو که یکی از کاملترین زندگی نامه های نادر شاه افشار و تاریخ اتفاقات و حوادث سرنوشت و زمان او می باشد.این اثر تصحیح شده و با مقدمات و شرح و حواشی فهرستها دکتر محمد امین ریاحی به دست انتشارات زوار در سال هزار و سیصد و شصت و سه در سه جلد با جنس گالینگور منتشر شده است.که در زمان نیم قرن اخیر اسم و شهرت بسیار زیاد او در دنیای اندیشه ها پیدا کرده است.این اثر ایینه حال و احوال و اتفاقات ایران در دوره ی دو قرن و نیم قبل و گفتن اندوه ها و شادیهای انسانها آن زمان و دوران ایران است.و اهل فکر و اندیشه و تفکرات در جای جای سطور عبرت دهنده ی رویدادهای بعدی را هم خواهند دید .نویسنده از افراد ساده و عادی دوران خویش بوده و اثر نوشته ی خویش را به زبان بسیار ساده و بی پروا و زبان محاوره دوره ی خود نگاشته که هیچ تفاوتی با زبان صحبت امروزی ما نداشته است.برای خرید کتاب عالم آرای نادری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب عالم آرای نادری