کتاب خرافه گرایی که توسط سید جواد نگارنده نوشته شده است.که دارای صد و هفتاد و دو صفحه می باشد.یکی از مسائلی که وقت و بی وقت مورد دقت قرار گرفته و خواهد گرفت از نوع های اندیشه ای و عینی و فکری و رفتاری و اندازه ی توسعه و پراکنده شدن آن داخل اجتماع است. اشخاصی که از بودن خرافات داخل اجتماع می ترسند و وحشت دارند کم و بیش دو گونه دغدغه و نگرانی را در خویش تعلیم داده اند .در وحله ی اول اتفاقات و نتیجه ها و پیش آمد های منفی خرافات در فهم واقعیت و ‌سامان دادن زندگی خردمندانه و وابستگی و پیوند اجتماعی نظرشان را جذب می نماید. و در مرحله دوم از دید آنها رشد و زیادشدن و رسوخ خرافات در محوطه های گوناگون سرنوشت و زندگی روزمره و آلوده شدن تفکرات علمی و فر دینی به این ویروس و سرکوب کننده می باشد. از این لحاظ خرافات و گویاست راه و مسیری رو به تزاید نگران کننده داشته و خواهد داشت. ولی سوالات بنیادی‌ و استفسار پیشینی وجود داشته که به طور تقریبی می بایست جواب هایی در خور آنها پیدا کرد و بعد از تفطن به آن سوالات و به اعمال انجام شده و مسیر جاری خرافات فکر کرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خرافه گرایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب خرافه گرایی