کتاب پنج گنج که توسط محمود احیایی نوشته شده است.که دارای صد و یک صفحه می باشد.محمود احیایی در نه بهمن هزار و سیصد و بیست و سه در شهر یزد متولد شده است.و تحصیلات ابتدائی خود را داخل دبستان سعدی یزد و مقطع متوسطه را در دبیرستان مارکار یزد سپری نموده و باقی آن را داخل دبیرستان پرورش تهران و محمدرضا شاه به آخر رساند. کتاب پنج گنج نمونه جمع آوری شده از پنج جلد و محتوای چهل و نه قصه ی زندگی می باشد .زندگی چهل و نه فرد با ارزش و مشهور و سرشناس که تمام عمر زندگی شیرین و همه ی استعداد قدرتها و کارهای قابل انجام خویش را مصرف برای شدن های بسیار بزرگ کرده اند .عاقبت و نتایج کوشش ها و تکاپو و فعالیت های نه تنها مردمان دوره و زمانه ی خویش را فایده رساند و حتی آنکه آدمها و اشخاص دوران و وقت پس از خودشان همچنان از خدمت و اعمال آنها بهره مند شده و خواهند گرفت.کتاب پنج گنج نه تنها افسانه و داستان بلکه گوشه هایی از واقعیت زندگی چهل و نه شخص معروف و بزرگ می باشد که دقت به آنها واسه ی ما درس و عبرت و اندرزهایی بسیار ارزشمند و گوهر افشان با خود به همراه خواهد داشت که در حال حاضر هم خواهیم توانست انجام دهیم و از آن نتایج سودمندی ببریم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پنج گنج تماس بگیرید.

دانلود کتاب پنج گنج