کتاب پنی سیلین که توسط علی اسداللهی نوشته شده است.که دارای شصت و چهار صفحه می باشد. در اینجا علی اسداللهی بین شاعران مشهوری که موجود است یکی از دانشجوهای اخراج شده توسط دانشگاه علم و صنعت می باشد. او دانشجوی ورودی سال هزار و سیصد و هشتاد و سه در خصوص رشته‌ی مهندسی راه آهن و از افرادی با فعالیتهای بسیار در دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بود. که با سه نفر از دوستان و اشخاص دیگر از سخت کوش و کوشای آن دانشگاه با صادر کردن حکم بسیار زیاد و سنگین و بدون سوابق انضباطی شورای تجدید نظر وزارت علوم از دانشگاه طرد گشت . نمونه های جمع آوری شده ی اشعار الف تا ی از علی اسداللهی و قبل از چاپ منتخب قسمت اثرهای به انتشار نرسیدده ی جایزه‌ی شعر خبرنگاران ایران شد. این نمونه پس از مدتی به دست نشر آهنگ دیگر به انتشار رسید. مقاله ها و سخن وری های این شاعر تا حال حاضر داخل روزنامه‌هایی همانند شرق و اعتماد و حیات نو چاپ شده است. او با داشتن سوابق مدیریت سایت ادبی هشتاد را در دست داشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پنی سیلین تماس بگیرید.

دانلود کتاب پنی سیلین