کتاب سیما جان که توسط محمد عاصمی نوشته شده است.که دارای چهل و سه صفحه می باشد. محمد عاصمی در سن جوانی خود یکی از شاعران و نویسنده‌ های پر هیجان و فعال بود و شعرهای حماسی او با امضایش شرنگ زیر ورق در انتشارات چپ منتشر شده است. او در زمان توفانی بعد از شهریور هزار و سیصد و بیست یکی از هنرمندان تئاتر بوده و در تئاتر سعدی به روی صحنه رفت. او از دانش آمختگان عبدالحسین نوشین کارگردان مشهور تئاتر و از اعضای کمیته مرکزی حزب توده بوده است. آقای عاصمی در همان زمان بود که با ایرن بازیگر معروف تئاتر و سینمای ایران عروسی کرد. که بسیار زیاد هم دوام نداشت و بعد از گذشت چند سال جدا شدند.محمد عاصمی بعد از کودتای بیست و هشت مرداد هزار و سیصد و سی و دو مورد پیگرد قانونی صورت گرفت و مجبور به ترک کردن ایران شد . او از ایران به آلمان رفت و آنجا اقامت کرد. او از فروردین هزار و سیصد و چهل و دو انتشارات فرهنگی و اجتماعی کاوه را به زبان فارسی داخل مونیخ آلمان چاپ نمود. این انتشارات به خصوص ناشر اندیشه ها و اثرهای نگارنده ها و محققان ایرانی شد که داخل اروپا زندگی می کردند.و نام انتشارات خویش را کاوه گذاشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیما جان تماس بگیرید.

دانلود کتاب سیما جان