کتاب حماسه آلبرت شوایتزر که توسط آنیتا دانیل نوشته شده است.که دارای نود صفحه می باشد.آلبرت شوایتزر در چهارده ژانویه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج در کایسنبرگ داخل آلزاس‌علیا که هم اکنون تکه ای از خاک کشور فرانسه می باشد متولد شده است و در چهار سپتامبر هزار و نهصد و شصت و پنج داخل شهر لامبرن در آفریقا از دنیا رفت. تمامی سرگذشت این دانشمند و طبیب بشر دوست در اعمال علمی و هنری و کمک نمودن به ستمدیدگان و ضعیف ترین آدمها گذشت و به طوری نمونه‌ای از سرنوشت انسانی او بر زبان تمام مردم دنیا افتاد. شوایتزر در هزار و هشتصد و نود و نه برای دریافت و گرفتن دکترای فلسفه و الهیات به دانشگاه استراسبورگ رفت و با نگاشتن اثر در جستجوی عیسای تاریخی یکی از افراد مشهور جهانی در الهیات شناخته گشت. او علل خصوص بر تحقیقات و درس دادن در این رشته به موسیقی هم علاقه داشت و پرداخت . اثرهای او در تشریح کارهای یوان سباستیان باخ نظریات دوباره و نویی به اعمال انجام شده این موسیقی‌دان بود. در سال هزار و نهصد و پنج داخل دانشکده پزشکی شد تا پس از گرفتن مدرک سرنوشت خود را صرف کارهای انسان دوستانه طبابت کند. برای خرید کتاب حماسه آلبرت شوایتزر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب حماسه آلبرت شوایتزر