کتاب بوطیقای نو که توسط منصور کوشان نوشته شده است.که دارای صد و نود و چهار صفحه می باشد. نگارنده مشهور منصور کوشان از شاعران و محققان و روزنامه نگاران کوشای ایرانیست که برنده لوحه ی تشکر و تندیس و جوایزی نقدی ده میلیون ریالی و نوشته ی عالی و والای ادبیات نمایشی جشنواره خانه تاتر ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت و جایزه ی آزادی بیان اوسیتزکی در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه یا سال میلادی دو هزار و ده است.منصور کوشان هم اکنون یکی از برنده های جایزه آزادی بیان اوسیتزکی سال دو هزار و ده میلادی می باشد که در هر سال پن نروژ به یک نگارنده یا سخت کوش دغاع کننده ی آزادی بیان تقدیم می نماید. او از پایه گذاران خانه آزادی بیان می باشد.که به طور تقریبی از نه ماه قبل از فوت نمودنش و که در پی مبتلا بودن به بیماری سرطان معده در بستر مریضی در صبج روز یکشنبه در بیست و هفت بهمن هزار و سیصد و نود و دو در سن شصت و پنج سالگی داخل بیمارستانی در شهر استاوانگر نروژ از دنیا رفت. برای خرید کتاب بوطیقای نو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بوطیقای نو