کتاب من به خود جسارت طغیان می دهم که توسط ژان ژنه نوشته شده است.که دارای پنجاه و نه صفحه می باشد. ژنه فیخته را یک گفتگوگر واقعی پیدا نمود و خواه به‌ دلیل شخصیت فیخته که هوبرت فیخته که چهل سال می گذرد که هم یک داستان نویس مشهور و همچنان مردم‌شناسی تخصص داشته در خاستگاه دین های افریقاییِ پیدا کرده داخل آمریکا بود.در دسترس‌ بودن هم چنان خویش یا اندازه و راهی که هم چنان او را از تجربه های سیاسی وی جدا کرده بود.بسیار کم اتفاق افتاده است که ژنه اینگونه آزادانه خویش را بیان نموده باشد که در این مصاحبات هیچ مکان دیگری به جز زندانی عشق ژنه زیاد شدن و پرورش علاقه ها و بزرگی بیکران اندیشه اش را در خصوص معماری و موسیقی و مردم‌شناسی و تاریخ اینگونه به‌نمایش نگذاشته باشد. هم چنان ژنه موقعیت خود را پیدا میکند. در کودکی‌اش جستجوهایی می نماید و مسائل همجنس‌گرایی و نیز ارتباطات در هم پیوسته بین اروتیسم و سیاست را به صحبت و سخنوری می کشاند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب من به خود جسارت طغیان می دهم تماس بگیرید.

دانلود کتاب من به خود جسارت طغیان می دهم