کتاب دده قور قود که توسط میرعلی سید سلامت نوشته شده است.که دارای دویست و پنجاه صفحه می باشد.دده‌قورقود به ترکی استانبولی اسم یکی از کهن ترین آثار اسطوره‌ای ترکهای قزاقستان می باشد.که در زمان قرن شانزده میلادی به طور مکتوب درآمده‌ می باشد. این نمونه جمع آوری شده از دوازده داستان با نثر و نظم شکل گرفته شده و نمونه ای می باشد که سرنوشت و نیازهای اجتماعی و اعتقادات قوم های ترک اوغوز را نمایان کرده است. سابقه ی رمانهای ارتباط داشته با قرنهای چهاردهم و پانزدهم میلادی است. کتاب فوق بدوا به دلیل مقدمه بر انتشارات انگلیسی نوشته شده است.اثر دده قورقود به دست اقای جفری لویس تهیه گشته که به موجب مشاهدات مطلب و محتوای رمزی اثر دده قورقود این تحقیقات به اجبار تبدیل به وسیله ای واسه ی احیایی نمونه ی اساطیری شده که شاید یکی از کهن ترین اساطیر جهان را که در حال حاضر همچنان بخشی از کارهای یومیه ما و هم اکنون موسیقی موقامی و موسیقی عاشقی و سنت ها و افکار ما جاری می باشد گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دده قور قود تماس بگیرید.

دانلود کتاب دده قور قود