کتاب افسانه ی خدایان نوشته شده به دست شجاع الدین شفا می باشد. موضوع اثر افسانه خدایان درباره ی خدایان یونان باستان و افسانه هایی می باشد که درباره ی این خدایان وجود دارد . این افسانه ها از این سو ارزش بسیار دارند که سالها اثر وسیعی رو در میان عقیده ها و هنر و ادبیات داشتن که این تغییرها هم اکنون باقی مانده است. در کل به سبب وسیع بودن افسانه های ارتباط داشته با خدایان یونان باستان این اثر به طور بسیار خلاصه آشنایی کامل با این موضوع به وجود می آورد .افسانه خدایان یکی از کمتر نوشته هایی است که بی مقدمه شروع شده است. یا شاید نسخه ای که از آن به چاپ رسیده این طور می باشد. در هر صورت این اثر درباره ی خدایان باستانی یونانی است. خدایانی که در حال حاضر در دنیا خیلی از آن ها را شناخته اید. یا حداقل با اسم های آنان آشنا می باشید. از آن رو که این نوشته جمع آوری گشته است در قسمت ادبیات ایران آن را جا داده ایم. برای آنکه با ترجمه زیبا و روان و یک دست آقای شفا به جرات می شود آن را در جمع ادبیات ایران جای نهاد و تردید ندارم که این نسخه خیلی خواندنی تر از مطلب های مهم و اساسی باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب افسانه ی خدایان تماس بگیرید.

دانلود کتاب افسانه ی خدایان